Servicemanager

Om de groei van onze servicedienst te realiseren en om onze klanten nog beter te kunnen dienen, zijn wij op zoek naar een servicemanager.

Functie

Als servicemanager leid je de serviceafdeling op verschillende vlakken (technisch, commercieel, HR, …)

De serviceafdeling bestaat momenteel uit een team van een 25-tal buitentechniekers en een 10-tal mensen op kantoor. Wij voorzien de komende jaren een sterke groei te kunnen realiseren.

Voornaamste taken:

  • De strategische doelstellingen bepalen en toepassen waarbij je de missie en visie van de afdeling uitwerkt.
  • De werking van de afdeling organiseren waarbij je de taken en verantwoordelijkheden verdeelt en de prioriteiten bepaalt bij het aansturen van de afdeling. Je begeleidt de servicecoördinatoren bij het sturen van de service- en onderhoudstechniekers en de dagelijkse werking. Daarnaast controleer je de uitvoering van de taken, het naleven van procedures en organiseer – en leid – je teamvergaderingen.
  • Samen met de personeelsdienst voer je acties uit ter ondersteuning van het personeelsbeheer. Zo coördineer je de opmaak van een personeelsplan en functieprofielen en bepaal je de acties die nodig zijn om de personeelsbehoeften te realiseren. Je ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers en zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers en stagairs. Je volgt de competenties op van je medewerkers en bespreekt de opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen. Daarnaast voer je functionerings- en evaluatiegesprekken.
  • Het beheren van de budgettaire en materiële middelen van de afdeling en het onderzoeken van de financiële impact van beleidsbeslissingen (vernieuwingen/veranderingen aan de infrastructuur, bijkomende investeringen, extra personeel, …)
  • Het analyseren van gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie waarbij je nagaat of de operationele doelstellingen worden behaald. Je onderzoekt de efficiëntie van procedures en werkmethodes en je gaat na waar kwaliteitsverbetering mogelijk is.
  • Communiceren over de resultaten, evoluties en belangen van de afdeling waarbij je deze informatie binnen de organisatie maximaal toegankelijk maakt voor iedereen. Je organiseert hierbij ook overleg- en informatiemomenten met het personeel.
  • Samen met de sales manager service & onderhoud stuur je commerciële acties aan (prospectie van nieuwe markten, onderhandelingen van contracten, …) en onderzoek je de concurrentiepositie (markt, prijzen, nieuwe trends,…)

Als servicemanager geef je leiding aan een team van service- en onderhoudscoördinatoren, de sales manager service & onderhoud en de technical manager service & onderhoud. Zelf rapporteer je aan de managing director.

Als service manager bieden wij je een afwisselende,  boeiende job binnen een goed georganiseerd en gestructureerd bedrijf. Je mag rekenen op een competitief salaris, aangevuld met firmawagen en andere extralegale voordelen.

Solliciteer voor deze vacature
Toegelaten: Max. 3mb